Totalkonversation med myMMX

Programvara för totalkonversation och texttelefoni för dig som är döv, hörselskadad och dövblind.

myMMX erbjuder användarvänliga, anpassningsbara appar och PC program för att kunna ringa med video, text och tal.

Med myMMX kan du kunna ringa vem som helst, var som helst, när som helst.

Bilden visar en surfplatta och mobil med myMMX appen

Jag är en användare

Lär mer om produkten och hitta manualer för hur den kan användas. Här hittar du även kontaktuppgifter.

Jag är en förskrivare

Lär mer om produkten och hitta manualer för hur den kan användas. Här hittar du även kontaktuppgifter.