Varseblivning

myMMX produkter är kompatibla med de vanliga varseblivningssystemen från t.ex. Bellman. Integration mot dessa görs från iOS- och Android-applikationerna via en med varseblivningssystemet kompatibel sensor. Till myMMX på Windows erbjuder vi myMMX varseblivning, som är en tilläggsprodukt i form av en USB-koppling som förutom att agera brygga till varseblivningssystemet även kan avge ljud och ljussignaler.