Förskrivare

Välkommen till myMMX

Den här delen av sidan är till för dig som är förskrivare av kommunikationshjälpmedel som myMMX. Eller för dig som jobbar på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och bistår med alternativ telefoni till döva, hörselskadade och dövblinda.