Integritetspolicy

Välkommen till nWise myMMX sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
 2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig nWise tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
 3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Hoppas du sitter bekvämt, för nu kör vi!

Integritetspolicy MMX användare

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

nWise är personuppgiftsbiträde gentemot dem som har förskrivit MMX till dig. Det innebär att ditt förskrivande Landsting eller Arbetsförmedling är Personuppgiftsansvatig (PUA). Det är alltid du som äger dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Som biträde åt t.ex. Landsting och Arbetsförmedling behandlar vi följande uppgifter om dig som användare

 • För- och efternamn
 • SIP-adress
 • Ev. texttelefonnummer

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna du ska kunna:

 • ringa och ta emot samtal med MMX

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte ut personuppgifterna till någon utomstående part. Uppgifterna lagras i Sverige och inom EU. Din SIP-adress eller texttelefonnummer visas hos mottagaren när du ringer, motsvarade ett vanligt telefonsamtal då ett telefonnummer visas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge du har ett aktivt och giltigt konto. I grunden är kontona giltiga i 3 år och förlängs sedan av din förskrivare eller handläggare med 1, 2 eller 3 år. Vi gallrar personuppgifter varje månad och har du ett konto som blivit inaktivt raderas dina personuppgifter inom 4 veckor från utgångsdatum. Du kan då inte ringa med MMX och vill du börja använda produkten igen skapas ett nytt konto.

Vilka rättigheter har du?

 • Du kan ändra din personuppgifter, t.ex. byta namn om det skulle vara felaktigt.
 • Du kan begära att få dina uppgifter raderade och därmed avsluta ditt användande av MMX.
 • Du kan begära ett registerutdrag gratis 1 gång per år.

Om du vill göra något av ovanstående måste då vända dig till din förskrivare/handläggare alternativt Post- och Telestyrelsen om det gäl

ler nyttjande av tjänsterna Bild- och Texttelefoni. Läs mer nedan.

Registerutdrag MMX användare

Personuppgifterna ägs av den enskilda individen, nWise använder endast uppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som Personuppgiftsansvarig/vår köpande kund (PUA) och Personuppgiftsbiträdet/nWise (PUB) har kommit överens om och för ändamål som är kompatibla med att tillhandahålla dessa tjänster. nWise delar inte med sig av uppgifterna eller använder dem för marknadsföring eller reklam.

Individen kan begära registerutdrag. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Ansökan ska vara undertecknad, så den kan inte skicka via e-post. Individen har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag. nWise tar därmed endast emot begäran om registerutdrag via PUA.

Om en användare önskar ett registerutdrag ska hen vända sig till sin personuppgiftsansvarige, t.ex förskrivare på landstinget, handläggare på Arbetsförmedlingen eller ägare av tjänsten de nyttjar.

MMX köpare

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

nWise är personuppgiftsbiträde gentemot er som kund/köpare av våra MMX tjänster och produkter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter för köpande kund, tex. anställda hos Arbetsförmedlingen eller Landstinget behandlar vi

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faktureringsadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna uppfylla våra avtal. Det innefattar att besvara offerter, ordrar, fakturera, supportera, informera via nyhetsutskick och e-post och ffa hålla kontakt med er som kund.

Vilka delar vi personuppgifter med?

nWise har personuppgiftsbiträdesavtal med Fortnox och Insightly.  Uppgifterna lagras inom EU i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge vi har ett gällande avtal och eller att ni köper produkter från oss. Datan sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

 • Du kan ändra din personuppgifter, t.ex. byta e-postadress om den skulle var felaktig.
 • Du kan begära att få dina uppgifter raderade.
 • Du kan begära ett registerutdrag från oss gratis 1 gång per år. Läs mer nedan.

Registerutdrag MMX köpare

Personuppgifterna ägs av den enskilda individen, nWise använder endast uppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som köpande kund och nWise har kommit överens om och för ändamål som är kompatibla med att tillhandahålla dessa tjänster. nWise delar inte med sig av uppgifterna eller använder dem för marknadsföring eller reklam.

Individen kan begära registerutdrag. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till nWise. Ansökan ska vara undertecknad, så den kan inte skicka via e-post. Individen har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag.

Begäran om registerutdrag skickas till

nWise AB
Att: DPO
Salagatan 16A
753 30 Uppsala

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill ändra, radera personuppgifter eller begära ett registerutdrag kontaktar du nWise på info@nwise.se

OBS! Du kan endast begära registerutdrag om du är köpande kund hos oss, t.ex. Arbetsförmedling eller Landsting. Om du är en användare av MMX produkterna måste du vända dig till din förskrivare/handläggare och till dem lämna en skriftlig begäran om registerutdrag.