Integritetspolicy

Välkommen till nWise myMMX sida om behandling av personuppgifter. Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och sina personuppgifter. Nedan beskrivs hur vi samlar in, sparar och analyserar din personliga information. Vidare beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhanda hålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder endast de insamlade personuppgifterna till det syftet det har samlats in för
  • V raderar personuppgifter vi längre inte har behov av.
  • Vi strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd.

Hoppas du sitter bekvämt, för nu kör vi!

Integritetspolicy myMMX appens användare

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

nWise är personuppgiftsbiträde gentemot dem som har förskrivit myMMX till dig. Det innebär att din förskrivande Region eller Arbetsförmedling är Personuppgiftsansvatig (PUA). Det är alltid du som äger dina personuppgifter. Vi kan ta del av viss andrahandsinformation från förskrivare i Regioner och Arbetsförmedlingen exempelvis, för att kunna bedriva ärendehantering.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Som biträde åt t.ex. Region och Arbetsförmedling behandlar vi följande uppgifter om dig som användare

För- och efternamn

SIP-adress

Ev. texttelefonnummer

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna du ska kunna:

ringa och ta emot samtal med myMMX

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte ut personuppgifterna till någon utomstående part. Uppgifterna lagras i Sverige och inom EU. Din SIP-adress eller texttelefonnummer visas hos mottagaren när du ringer, motsvarade ett vanligt telefonsamtal då ett telefonnummer visas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge du har ett aktivt och giltigt konto. I grunden är kontona giltiga i 3 år och förlängs sedan av din förskrivare eller handläggare med 1, 2 eller 3 år. Vi gallrar personuppgifter varje månad och har du ett konto som blivit inaktivt raderas dina personuppgifter inom 4 veckor från utgångsdatum. Du kan då inte ringa med myMMX och vill du börja använda produkten igen skapas ett nytt konto.

Vilka rättigheter har du?

Du kan ändra din personuppgifter, t.ex. byta namn om det skulle vara felaktigt.

Du kan begära att få dina uppgifter raderade och därmed avsluta ditt användande av myMMX.

Du kan begära ett registerutdrag gratis 1 gång per år.

Om du vill göra något av ovanstående måste då vända dig till din förskrivare/handläggare alternativt Post- och Telestyrelsen om det gäl

ler nyttjande av tjänsterna Bild- och Texttelefoni. Läs mer nedan.

Registerutdrag myMMX användare

Personuppgifterna ägs av den enskilda individen, nWise använder endast uppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som Personuppgiftsansvarig/vår köpande kund (PUA) och Personuppgiftsbiträdet/nWise (PUB) har kommit överens om och för ändamål som är kompatibla med att tillhandahålla dessa tjänster. nWise delar inte med sig av uppgifterna eller använder dem för marknadsföring eller reklam.

Individen kan begära registerutdrag. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Ansökan ska vara undertecknad, så den kan inte skicka via e-post. Individen har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag. nWise tar därmed endast emot begäran om registerutdrag via PUA.

Om en användare önskar ett registerutdrag ska hen vända sig till sin personuppgiftsansvarige, t.ex förskrivare på landstinget, handläggare på Arbetsförmedlingen eller ägare av tjänsten de nyttjar.

myMMX köpare

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

nWise är personuppgiftsbiträde gentemot er som kund/köpare av våra myMMX tjänster och produkter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter för köpande kund, tex. anställda hos Arbetsförmedlingen eller Region behandlar vi:

För- och efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Faktureringsadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna uppfylla våra avtal. Det innefattar att besvara offerter, orderhantering, fakturera, supportera, informera via nyhetsutskick och e-post och för att hålla kontakt med er som kund.

Vilka delar vi personuppgifter med?

nWise har personuppgiftsbiträdesavtal med ett fåtal andra parter som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Uppgifterna lagras inom EU i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge vi har ett gällande avtal och eller att ni köper produkter från oss. Datan sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

Du kan ändra din personuppgifter, t.ex. byta e-postadress om den skulle var felaktig.

Du kan begära att få dina uppgifter raderade.

Du kan begära ett registerutdrag från oss gratis 1 gång per år. Läs mer nedan.

Registerutdrag myMMX köpare

Personuppgifterna ägs av den enskilda individen, nWise använder endast uppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som köpande kund och nWise har kommit överens om och för ändamål som är kompatibla med att tillhandahålla dessa tjänster. nWise delar inte med sig av uppgifterna eller använder dem för marknadsföring eller reklam.

Individen kan begära registerutdrag. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen till nWise. Ansökan ska vara undertecknad, så den kan inte skicka via e-post. Individen har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag.

Begäran om registerutdrag skickas till:

nWise AB
Att: DPO

S:t Persgatan 21A
753 20 Uppsala

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill ändra, radera personuppgifter eller begära ett registerutdrag kontaktar du nWise på info@nwise.se

OBS! Du kan endast begära registerutdrag om du är köpande kund hos oss, t.ex. Arbetsförmedling eller Region. Om du är en användare av myMMX produkterna måste du vända dig till din förskrivare/handläggare och till dem lämna en skriftlig begäran om registerutdrag.